website creation software

VI Międzynarodowy Salon
Fotografii Artystycznej Lekarzy

PhotoArtMedica 2018

Mobirise

Zapraszamy do udziału w 6 edycji

Szerokoekranowa prezentacja, z obrazkiem w tle, kolorową nakładką oraz małym obrazkiem z lewej strony. Możesz łatwo zmienić rozmiar obrazka we właściwościach segmentu.

Mobirise

Mobirise

Patronat Prezesa NRL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz objął Patronatem Honorowym konkurs fotograficzny:
I, II, III, IV, V, VI Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica

Mobirise

Patronat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Częstochowy Krzyszof Matyjaszczyk objął Patronatem Honorowym konkurs fotograficzny:
I, II, III, IV, V, VI Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica

Mobirise

SŁOWO WSTĘPNE

REGULAMIN

OPŁATY

PRZEŚIJ ZDJĘCIA

Adres

Okręgowa Izba Lekarska
w Częstochowie
PhotoArtMedica 2018
ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa
Polska

Dane kontaktowe

Email: pam@photoartmedica.com                    
Telefon: +48 34 3681888                    
Fax: +48 34 3681888 (0)

Łącza

www.oilczestochowa.pl