best css templates

VI Międzynarodowy Salon
Fotografii Artystycznej Lekarzy

PhotoArtMedica 2018

Mobirise

Zapraszamy do udziału w 6 edycji

Jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, wykładowcą uczelni medycznej, studentem medycyny, stażystą, a twoją pasją jest fotografia i chęć zatrzymania w kadrze tej jednej ulotnej i niepowtarzalnej chwili - ten salon jest właśnie dla Ciebie - podziel się Swoją wrażliwością ... zapraszmy

Mobirise

VI MIĘDZYNARODOWY SALON FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ LEKARZY
PotoArtMedica 2018 – Częstochowa
Organizator:
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w CZĘSTOCHOWIE
ul. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa, Poland


Przewodniczący salonu: dr n. med. Krzysztof Muskalski – EFIAP, AFRP, ZPAF


Patronat:
Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
Regulamin uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie lekarze, nauczyciele akademiccy uniwersytetów medycznych oraz studenci medycyny z kraju i zagranicy.

2. Tematyka:
TW) TEMAT WOLNY (kolor lub czarno-biały)
CK) CZŁOWIEK I KRAJOBRAZ (kolor lub czarno-biały)
FM) FOTOGRAFIA MEDYCZNA (kolor lub czarno-biały)


3. Prace można zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.photoartmedica.pl
Każdy Uczestnik może nadesłać do 4 prac. Maksymalny wymiar każdej fotografii to 2000 pikseli dłuższego boku, 300 dpi, w kompresji 7-10. Maksymalny rozmiar każdej fotografii to 2 MB. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
Fotografie należy opisać w następujący sposób:
Temat i kolejny numer-imię i nazwisko autora-tytuł pracy-dwuliterowy kod ISO kraju (kody ISO2 dostępne są na stronie : www.fiap.net/pdf/ISO2-en.pdf, np. Polska – PL). Opis fotografii nie powinien przekraczać 20 znaków. Prosimy nie używać znaków takich jak :. , # (*, itp.
Przykład dla tematu TW: TW1-Jan Kowalski-Weronika-PL
Przykład dla tematu CK: CK1-Jan Kowalski-Pejzaż wiosenny-PL
Przykład dla tematu FM: FM1-Jan Kowalski-Uśmiech-PL


4. Jury zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem do zmiany kategorii konkursowej zgłoszonego zdjęcia, w przypadku uznania, że fotografia pasuje do innej kategorii tematycznej niż wskazana przez Uczestnika.


5. Nagrody:
PhotoArtMedica 2018 GRAND PRIX (temat wolny + człowiek i krajobraz) – statuetka Grand Prix autorstwa artysty rzeźbiarza Mariusza Chrząstka
Kategoria – TEMAT WOLNY:
Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
I nagroda – Złoty Medal Fotoklubu RP
II nagroda – Srebrny Medal Fotoklubu RP
III nagroda – Brązowy Medal Fotoklubu RP
Medal Honorowy Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej (FIAP)
Medale PhotoArtMedica
I nagroda – Złoty Medal PhotoArtMedica
II nagroda – Srebrny Medal PhotoArtMedica
III nagroda – Brązowy Medal PhotoArtMedica
Kategoria – CZŁOWIEK i KRAJOBRAZ:
Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
I nagroda – Złoty Medal Fotoklubu RP
II nagroda – Srebrny Medal Fotoklubu RP
III nagroda – Brązowy Medal Fotoklubu RP
Medal Honorowy Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej (FIAP)
Medale PhotoArtMedica
I nagroda – Złoty Medal PhotoArtMedica
II nagroda – Srebrny Medal PhotoArtMedica
III nagroda – Brązowy Medal PhotoArtMedica
Kategoria FOTOGRAFIA MEDYCZNA:
Medale PhotoArtMedica
I nagroda – Złoty Medal PhotoArtMedica
II nagroda – Srebrny Medal PhotoArtMedica
III nagroda – Brązowy Medal PhotoArtMedica
Honorowe wyróżnienia.
Nagrody specjalne.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Przewidywane są nagrody rzeczowe od Sponsorów i Partnerów Salonu.
Protokół z obrad Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz facebook’u Salonu PhotoArtMedica. Laureaci Salonu zostaną powiadomieni o przyznanej nagrodzie pocztą elektroniczną.
6. Terminy:
Nadsyłanie prac do: 22 września 2018 r.
Ocena jury do: 30 września 2018 r.
Ogłoszenie wyników: 7 października 2018 r.
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy: 20 października 2018 r.
Termin wystawy: 20 października – 10 listopada 2018 r.
Wysyłka katalogu i Dyplomu Uczestnictwa: do 15 grudnia 2018 r.


7. Miejsce wystawy: Muzeum Częstochowskie – Ratusz-Sala Reprezentacyjna


8. Przewodniczący Jury: Mieczysław Cybulski AFRP, AFIAP , zdfp, hon. GFA, WTF, LTF, TFiO – Prezes Stowarzyszenia Twórców Fotoklub RP


9. Opłaty rejestracyjne:
Lekarze-Członkowie Izb Lekarskich i Nauczyciele Akademiccy Uniwersytetów Medycznych:
Jedna kategoria: 80 zł, dwie-trzy kategorie 100 zł
Studenci krajowych Uniwersytetów Medycznych:
Jedna kategoria: 50 zł, dwie-trzy kategorie 80 zł
Płatność przelewem na konto: mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001 – w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz opłata rejestracyjna PhotoArtMedica 2018.
Każdy z Uczestników konkursu otrzyma po jego zakończeniu katalog VI Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2018. Laureaci nagród zobligowani są do odbioru nagród rzeczowych osobiście. Możliwa będzie wysyłka nagród rzeczowych na koszt Laureata.


10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej, a także do prezentowania wystawy pokonkursowej w galeriach krajowych i zagranicznych.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji Salonu.


12. Autor fotografii zgłoszonych do udziału w Salonie PhotoArtMedica 2018 oświadcza, że fotografie wykonał osobiście i jest jedynym właścicielem praw autorskich zgłoszonych fotografii, oświadcza też że fotografie te nie naruszają dóbr osobistych i materialnych osób trzecich oraz że posiada zgodę osób przedstawionych na fotografiach na publikację ich wizerunku.


13. Gdy wartość nagrody będzie przekraczać kwotę 760 zł, od nagród tych
zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w
wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W tej sytuacji
organizator pobiera podatek od całej wygranej.


14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.


SŁOWO WSTĘPNE

REGULAMIN

OPŁATY

PRZEŚIJ ZDJĘCIA

Adres

Okręgowa Izba Lekarska
w Częstochowie
PhotoArtMedica 2018
ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa
Polska

Dane kontaktowe

Email: pam@photoartmedica.com                    
Telefon: +48 34 3681888                    
Fax: +48 34 3681888 (0)