РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ФОРМУЛЯР

PhotoArtMedica 2022
Częstochowa-Poland

Будь ласка, надсилайте на конкурс не більше 4 малюнків на тему
Перевірте назву кожного файлу з фотографією за такими правилами

Częstochowa-Poland

 

Стосовно змісту Положення
Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб
у зв'язку з обробкою персональних даних і щодо безкоштовного питання
потік таких даних і скасування Директиви 95/46 / ЄС (заг
положення про захист персональних даних - RODO), я заявляю, що
Згоден отримати від районної лікарської палати в
Ченстохова, організатор Міжнародного салону фотографії
Інформація Artistic Physicians PhotoArtMedica отримана виключно з
діяльності районних лікарських палат, визначених у Законі
від 2 грудня 2009 року про лікарські палати, також у решті обсягу
пов’язані з діяльністю Окружної лікарської палати в Ченстохові.


ПРИМІТКА! Поле з таким знаком * є обов’язковим.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please enter the following security code:
...