ZGŁOSZENIE ZDJĘĆ NA KONKURS

PhotoArtMedica 2024
Częstochowa-Poland

Proszę o przesłanie maksymalnie do 4 zdjęć w każdym z tematów,
nazwa poszczególnych plików ze zdjęciem

powinna być zgodna z regulaminem

 

 W związku z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), oświadczam,
że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Okręgowej Izby Lekarskiej
w Częstochowie będącej organizatorem Międzynarodowego Salonu Fotografii
Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica informacji wynikającej wyłącznie
z działalności okręgowych izb lekarskich określonych w ustawie
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, również w pozostałym zakresie
związanym z działalnością Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.


UWAGA! Pole z tym znakiem * jest wymagane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpisz kod ochronny:
...